I MEDYCZNY MEETING NAUKOWY ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ
W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEPRASZAMY

TEMAT PRZEWODNI:


Osiągnięcia i problemy współczesnej
medycyny, a działalność naukowa studentów.

NEWS