I Medyczny Meeting Naukowy
24 października 2019, Uniwersytet Zielonogórski

TEMAT PRZEWODNI:


Osiągnięcia i problemy współczesnej
medycyny, a działalność naukowa studentów.

NEWS